Skip to main content

كلية الطب البشري
4 Course categories
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية الطب البشري


كلية طب وجراحة الفم والأسنان
0 Courses
View all courses
كلية الهندسة
2 Course categories
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية الهندسة

كلية تقنية المعلومات
8 Courses
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية تقنية المعلومات


كلية العلوم
7 Course categories
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية العلوم

كلية الاقتصاد
0 Courses
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية الاقتصاد

كلية الآداب
0 Courses
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية الآداب

كلية العلوم الصحية
0 Courses
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية العلوم الصحية

كلية الزراعة
5 Course categories
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية الزراعة

كلية التربية
0 Courses
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية التربية

كلية القانون
7 Course categories
View all courses

Modified 17 December 2023

كلية القانون

فرع كليات مرادة
2 Course categories
View all courses

Modified 17 December 2023

فرع كليات مرادة

مكتب تنمية الموارد البشرية
0 Courses
View all courses
Moodle Academy
1 Courses
View all courses

Modified 15 February 2024

Moodle Academy